Zasady funkcjonowania Klubu Dziecięcego Telesforek

 1. Klub dziecięcy - jest otwarty w dni powszednie w godzinach 6:30 – 18:00.
 2. Klub sprawuje opiekę nad maluszkami od 1 do 3 roku życia.
 3. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub za pośrednictwem osób upoważnionych w formie pisemnej (imię, nazwisko, seria i nr dowodu osobistego).
 4. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do odbierania dziecka do godziny 17.30.( późniejsze odbiory po uzgodnieniu)
 5. W przypadku pozostawienia dziecka pod opieką Klubu po godzinach otwarcia naliczana jest dodatkowa opłata: 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 6. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przyprowadzania zdrowego dziecka.
 7. Klub zapewnia dzieciom 3 posiłki: śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek.
 8. Na czas pobytu w Klubie rodzice powinni zaopatrzyć dziecko w:
  • pieluchy jednorazowe, chusteczki nawilżane
  • kapcie
  • ubranie na zmianę
  • osobiste, ulubione rzeczy dziecka (np. smoczek, pluszak)
  • szczoteczkę do zębów (dotyczy dzieci myjących zęby).

Zasady dotyczące usług i opłat.

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) wykupujący pełny abonament zobowiązują się do podpisania z właścicielem klubu umowy określającej warunki pobytu dziecka.
 2. Przy zapisie Dziecka do klubu Rodzice zobowiązani są do wniesienia jednorazowej opłaty w wysokości 300zł - wpisowego.
 3. Rodzice zobowiązani są wnosić opłatę za żłobek do 5 dnia każdego miesiąca z góry.
 4. Wszelkie opłaty na rzecz żłobka są bezzwrotne.
 5. Szczegóły dotyczące opłat za usługi żłobka określa umowa właściciela z rodzicami (opiekunami prawnymi).

>> STATUT Klubu Dziecięcego Telesforek<<