Opłaty obowiazujące  w Klubie dziecięcym Telesforek uwzględniają dofinansowanie z UM Chorzów.

Jednorazowa opłata wpisowa - 400,00 zł. 

Opłata za pobyt w Klubie  - 600,00 zł./mies. - opłata nie obejmuje dofinansowania z Programu 400 plus
oraz  Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. 

Uśredniona opłata za wyżywienie - 300,00 - zł/mies.

Klub Dziecięcy Telesforek korzysta z :
- dotacji Urzędu Miasta Chorzów w kwocie 550,00 zł./mies. na każde dziecko  korzystające z opieki w placówce i zamieszkałe w mieście Chorzów.

Koszt zajęc dodatkowych oraz  pomocy dydaktycznych  pokrywany jest ze środków własnych Klubu oraz ze środków , które Klub pozyskuje w drodze konkursu w zakresie  funkcjonowania placówek opieki nad dziecmi do lat 3.
Koszt ten nie obciąża budżetu rodziców.
 

Świadczenia zwiazane z pobytem dziecka obejmuja :
- zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych, zblizonych do warunków domowych w wymiarze 
 do 10 godzin/dziennie
- zagwarantowanie dziecku własciwej opieki pielegnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęc     zabawowych z elementami edukacji,
- prowadzenie zajec opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych własciwych do wieku, uwzgledniajacych 
 rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka,
- prowadzenie zajec specjalistycznych pod kierunkiem trenara danej dziedziny
 


Wszelkie uiszczone opłaty  nie podlegają zwrotowi.

Opłaty płatne są z góry do 5 dnia każdego miesiąca na konto bankowe:
42 1050 1243 1000 0097 1113 2572

 
Istnieje możliwość wykupienia karnetów na pobyt maluszka w klubie:

        Karnet - 10 godzin  - 140 zł.
        Karnet - 20 godzin  -  280 zł.
        Karnet - 30 godzin   - 420 zł.
        Karnet - 50 godzin  -  650 zł.

Serdeczne zapraszamy