Cennik obowiązujący w Klubie dziecięcym Telesforek 

Aktualnie koszt pobytu dziecka w Klubie Dzieciecym wynosi 1250 zł. miesiecznie.
Klub korzysta z nastepującch ulg, obniżajacych miesieczna opłatę :
- dotacja Urzędu Miasta Chorzów - 550,00 zł - dla rodzin mieszkajacych w Chorzowie
- dofinansowanie MRiPS "Maluch plus" - 100,00 zł.
kwota 40 zł. miesięcznie jest pokrywana ze srodków własnych Klubu.
Przed podpisaniem umowy, nalezy opłacic kwote wpisowego - 300 zł. 

Od miesiaca Września 2019r Klub przewiduje zmianę wysokości opłat dotyczacych :
- opłaty wpisowego - z 300 zł. na 400 zł.
- opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka - z 560,00 zł. na 600,00 zł.  
- opłaty za 1 godzinę karnetu godzinowego - z 13,00 zł. na 14,00 zł. 

 Opłaty   uwzględniają koszty związane z wyżywieniem oraz zajęciami dodatkowymi,  prowadzonymi przez  wykwalifikowanych trenerów danej dziedziny.  

Wszelkie uiszczone opłaty  nie podlegają zwrotowi.

Opłaty płatne są z góry do 5 dnia każdego miesiąca na konto bankowe.
 
Istnieje możliwość wykupienia karnetów na pobyt maluszka w klubie:

        Karnet - 10 godzin - 130 zł     wrzesień - 140 zł.
        Karnet - 20 godzin - 260 zł     wrzesień - 280 zł.
        Karnet - 30 godzin - 390 zł     wrzesień - 420 zł.
        Karnet - 50 godzin - 600 zł     wrzesien - 650 zł.

Tygodniowy harmonogram zajęć jest  podawany w kazdy weekend na stronie FB Telesforka

Serdeczne zapraszamy